Kategorie sklepowe

Regulamin

Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego, który służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedającym jest firma Anielskie-Dekoracje, NIP 7282186774, z siedzibą w Łodzi ul. Ziołowa 8B m.2 91-364 Łódź łódzkie.
 3. Kupującym w sklepie internetowym Anielskie-Dekoracje może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 4. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
§2. Przedmiot transakcji
 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu Anielskie-Dekoracje opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako Dostępny.
 2. Anielskie-Dekoracje dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach sklepu oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Anielskie-Dekoracje ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.
 4. Nalot na świecach nie stanowi ich wady. (Aby go usunąć należy ogrzać świece ciepłym powietrzem lub wodą.)
§3. Cena
 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
§4. Zamówienia
 1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową Anielskie-Dekoracje (sklep internetowy), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anielskiedekoracje@gmail.com. oraz telefonicznie tel. 516 232 528
 2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu.
 3. Minimum logistyczne - wartość towaru powyżej 5,00 zł.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w Anielskie-Dekoracje wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje
 7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
 8. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Anielskie-Dekoracje jego realizacji.
 9. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.
§5. Formy płatności
 1. Wpłata na konto Anielskie-Dekoracje przed wysyłką.
 2. W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków on-line- przelew internetowy, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta Anielskie Dekoracje, tytuł przelewu oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar.
 3. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska lub nazwę firmy oraz numeru zamówienia
 4. Możliwość dokonania wpłaty osobistej w sklepie Anielskie-Dekoracje pod adresem ul. Duńska 1G
§6. Dostawa i transport
 1. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:
 2. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
 3. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
 4. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 13:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 12 godzin.
 5. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie i widoczne są dla Państwa w zakładce "koszyk" (cena transportu widoczna przy produkcie dotyczy płatności przelewem). Dodatkowo po przejściu w zakładkę "Realizuj zamówienie" wyświetlają się ostateczne koszty transportu. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto.
 6. Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez kupującego.
 7. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:
 8. Poczta Polska - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są paczki o wadze do 10 kg.
 9. Kurier DPD - termin doręczenia 1-2 dni.
 10. Anielskie-Dekoracje nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firmy kurierskiej.
 11. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu Anielskie-Dekoracje. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
 12. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do Anielskie-Dekoracje. Brak tego protokołu uniemożliwia wymianę sprzętu na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
 13. Przy każdym zamówieniu jest możliwość odbioru osobistego w siedzibie Anielskie-Dekoracje pod adresem ul. Duńska 1G.
§7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych
 1. W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do Anielskie-Dekoracje. Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce.
 3. Kupujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Anielskie-Dekoracje pod nr telefonu podanym na stronie internetowej www.Anielskie-Dekoracje nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.
 5. Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja zostaje uznana, Anielskie-Dekoracje zwraca koszty przesyłki towaru.
§8. Zwroty
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nieuszkodzony, nie nosi śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym opakowaniu.
 3. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione Anielskie-Dekoracje . gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z art.7 ust.3 zd.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sprzedawcy na koszt odbiorcy.
 5. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane w zakładce "o nas" lub kontakt mailowy na adres: anielskiedekoracje@gmail.com
§9. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe udostępnione podczas procesu rejestracji będą przechowywane w bazie danych przez firmę Anielskie-Dekoracje, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego, ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz celach marketingowych jeżeli kupujący wyrazi na to jednoznaczną zgodę wypełniając formularz rejestracyjny.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Anielskie-Dekoracje danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
§10. RODO

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Anielskie-Dekoracje, NIP 7282186774, z siedzibą w Łodzi ul. Ziołowa 8b m.2 91-364 Łódź,
  Jako administrator danych firma Anielskie-Dekoracje dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – anielskiedekoracje@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania umów sprzedaży oraz marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. polegających na przekazywaniu informacji o produktach i usługach oferowanych przez spółkę, promocjach, cennikach i innych wydarzeniach
 4. kategoria danych osobowych: dane zwykłe. Nie przetwarzamy danych typu PESEL, nr dow. osobistego itp.
 5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, dokonywania pierwszego zakupu lub z powszechnie dostępnych źródeł.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty niezbędne do prawidłowego wykonania umów sprzedaży (firmy kurierskie, podwykonawcy, biuro rachunkowe itp.)
 7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które należy wnieść przez e-mail anielskiedekoracje@gmail.com
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§11. Postanowienia końcowe
 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Anielskie-Dekoracje oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Anielskie-Dekoracje nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego Anielskie-Dekoracje zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych.
 3. Właściciel sklepu Anielskie-Dekoracje zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie sklepu Anielskie-Dekoracje. Klient zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji postanowień w/w regulaminu.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie sklepu.